Mlok 5

Mločí manifest

hodnoty, na kterých by mělo záležet

Každý v sobě máme skrytého démona. Někdy může být užitečný, častěji však zhoubný. Je lepší jej zbytečně nepřiživovat. A ještě lepší mít systémové pojistky, které mu zabrání v rozpuku. Jde o pocit nadřazenosti.

Svoboda. Svoboda projevu. Svoboda rozhodování. Svoboda poznání. Bez nich nelze prožít život plnohodnotně. Také jsou nezbytné pro správné směrování společnosti. Svět je příliš složitý a žádný jedinec není schopen jej dostatečně poznat. Je nutné společné rozhodování nezávislých svobodných lidí. Jestliže se někdo ve své namyšlenosti odváží tyto svobody omezit, zhoršuje schopnost společnosti volit si svou budoucnost správně.

Pravda. Bez pravdy není svoboda poznání. Pravda není univerzální a každý může mít pravdu svou, ale to se týká až hodnocení a interpretací. Faktické údaje musí být sdělovány bez lhaní a zkreslování.

Soukromí. Chraňme si právo na soukromí. Není pravda, že kdo nedělá nic špatného, nemusí nic skrývat. Zachovejme si výsadu rozhodovat o tom, kdo o nás bude co vědět. Je to dobrý základ důvěrných vztahů.

Víra. Víra by měla pomoci lidem najít smysl tam, kde to jinak nejde. Nesmí být prostředkem k omezování svobod a potravou pro pocit nadřazenosti. Musí jít o osobní duchovní koncept, ne o prostředek, jak si ve společnosti vydobýt zvláštní postavení. Diskuse o víře včetně jejího zpochybňování nesmí být považována za urážku, leč ve slušné společnosti je vedena věcně a ohleduplně. Jen tak lze zajistit, že mladí lidé nebudou závislí na nevyvážené náboženské výchově v rodině, ale dostanou se k nim nejrůznější názory, z nichž si sestaví takový duchovní systém, který jim bude dávat smysl. A nevyhnutelně pochopí, že lidé jiných vyznání nejsou horší, ale pouze jiní.

Utrpení. Utrpení je v přírodě všudypřítomné. Přesto by lidstvo mělo mít snahu utrpení na světě nezhoršovat. Mohlo by si to dokonce dát za cíl, jelikož stejně žádný jiný nemá. I zde je složité, že co je pro jednoho radostí, pro druhého může být bolestí. O tom je třeba diskutovat. Objektivní utrpení lze ale rozpoznat snadno, ať už jde o špatné zacházení s lidmi či zvířaty, fyzické nebo psychické. To by mělo být potíráno. Ať si můžeme říci, že jsme v něčem lepší než zvířata. Nevyužívejme svou nadřazenost na světě. Stejně je jenom iluzorní. Jsme zcela závislí na planetě, kde žijeme.

Národ. Važme si svých národů. Představují řetěz historických událostí, lidí a jejich činů, které nás činí tím, čím dnes jsme. Díky tomu si mnozí z nás dnes mohou užívat značného blahobytu, díky úsilí lidí před námi. Nezapomínejme ale, že ne vše v naší minulosti je správné a spravedlivé, a snažme se být ještě lepší, aby na nás mohli být předci hrdí. Mějme rádi své národy. Ne proto, že jsou lepší než ostatní. Mějme je rádi jako své rodiny, protože jsou prostě naše.

Střídmost. U zvířat je přirozené, že dávají na odiv svou sílu a moc, schopnosti, nadřazenost. Je to tudíž přirozené i u lidí. U nás je ale ta potíž, že nejsme omezeni svými fyzickými silami, ale až penězi, a vliv našich peněz na naše okolí a životní prostředí začíná být příliš velký. Nesnažme se tedy prezentovat velikostí našich majetků, vybraností pokrmů a vzdáleností našich cest. Snažme se, aby střídmost a ohleduplnost byly považovány za ctnosti. Žijme skromně, prostě. A radostně.

Text je přílohou povídky Hovory s UI