Mlok 5

Otázky o umělé inteligenci

co by bylo dobré vědět o silné umělé inteligenci
  • Dá se odhadnout, kolik energie si globálně žádá trénování neuronových sítí a podobných systémů? (Třeba kryptoměny jsou za to často kritizovány.)
  • Jak často se umělá inteligence využívá v případech, kdy to není nezbytné a stačily by klasičtější přístupy (rozhodovací stromy, deterministické a pravděpodobnostní algoritmy, apod.)?
  • Je cílem současného výzkumu vytvoření silné (univerzální, obecné) umělé inteligence?
  • Implikuje silná umělá inteligence vytvoření umělé osobnosti?
  • Může umělá osobnost cítit (psychickou) bolest a chápat křivdu a nespravedlnost?
  • Mohla by nás silná umělá inteligence začít soudit? A trestat?
  • Můžeme nutit umělé osobnosti dělat práci, kterou nechtějí? Nestali bychom se otrokáři?
  • Dokážeme pochopit, jak přesně fungují složité neuronové sítě? Ani u lidského mozku v tom nejsme zatím příliš úspěšní. Není to za hranicemi možností naší mysli?
  • I umělá inteligence může vyvozovat špatné závěry, stejně jako lidská. Není nebezpečné se na ni čím dál více spoléhat?
  • Mělo by R.U.R. Karla Čapka být povinnou četbou pro lidi, kteří pracují na tomto výzkumu?